Минулі конференції

Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах

У збірнику знайшли відображення результати круглого столу, присвяченого 80-річчя з дня народження професора А. Я. Дубинського. Збірник розраховано на тих, хто цікавиться проблемами застосування КПК в сучасних умовах.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичної конференції, присвяченої правовим проблемам сучасності.
Збірник розраховано на усіх тих, хто не байдужий до правових проблем сучасності.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

У збірнику знайшли відображення результати міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої інформаційним технологіям боротьби з тероризмом в умовах глобальних трансформацій.

Збірник розраховано на усіх тих, хто не байдужий до інформаційних, геополітичних і безпекових проблем сучасності.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


ПРАВОВІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ С УЧАСНОСТІ

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичної конференції, присвяченої правовим та політичним проблемам сучасності, дальшому розвитку права в умовах глобальних трансформацій.
Збірник розраховано на усіх тих, хто не байдужий до політичних і правових проблем сучасності.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


НАЦІОНАЛЬНА І МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА В С УЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичного пошуку фахівців у сфері національної і міжнародної безпеки, актуальних проблем правоохоронної діяльності. Збірник розрахований на викладачів, здобувачів, слухачів і студентів навчальних закладів безпекового і юридичного профілю, а також працівників органів державної влади.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕГЛАСНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичного пошуку професорсько-викладацького складу, ад’юнктів і здобувачів Національної академії внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів щодо бачення актуальних проблем становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ

У збірнику знайшли відображення результати міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої застосуванню інформаційних технологій в глобальному управлінні, дальшому розвитку інформаційного права. Результатом конференції стало схвалення розробленого провідними вченими проекту Інформаційного кодексу.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Актуальні проблеми державотворення

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичного пошуку викладачів, здобувачів та курсантів Національної академії внутрішніх
справ та інших вищих навчальних закладів щодо бачення актуальних
проблем державотворення та шляхів їх розв’язання.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі

У матеріалах круглого столу знайшли відображення результати науково-практичного пошуку викладачів, здобувачів та курсантів Національної академії внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів щодо бачення проблем у сфері реформування кримінально-процесуального законодавства України та шляхів їх розв’язання.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Реформування районного органу внутрішніх справ

У матеріалах круглого столу знайшли відображення результати науково-практичного пошуку викладачів, здобувачів та курсантів Національної академії внутрішніх справ, інших вищих навчальних закладів, керівництва МВС, практичних підрозділів, органів державної влади щодо бачення проблем реформування районного органу внутрішніх справ.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Актуальні проблеми правоохоронної діяльності

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичного пошуку викладачів, здобувачів та курсантів Національної академії внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів щодо бачення проблем у сфері правоохоронної діяльності та шляхів їх розв’язання.
Збірник розрахований на викладачів, здобувачів, слухачів, курсантів і студентів навчальних закладів юридичного профілю, а також працівників правоохоронних органів.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України

Учасники науково-практичної конференції, присвяченої 19 річниці незалежності України, розглянули актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності, приділивши особливу увагу методологічним проблемам теорії держави та права, адміністративного та кримінально-процесуального права.
У роботі науково-практичної конференції взяли участь науковці вищих навчальних закладів освіти, а також, експерти державних установ та неурядових
організацій, здобувачі та студенти.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Адміністративне право в сучасному вимірі : Матеріали ІV науково-практичного семінару

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичного пошуку викладачів, здобувачів та курсантів Київського національного університету внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів щодо бачення проблем адміністративного права. Розглянуто сучасний стан правового регулювання адміністративно-правових відносин, статус суб’єктів публічної адміністрації, забезпечення законності в публічному адмініструванні.
Збірник розрахований на викладачів, здобувачів, слухачів, курсантів і студентів навчальних закладів юридичного профілю, а також працівників правоохоронних органів.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 15 квітня 2010 р.)
Учасники науково-практичної конференції, що відбулася 15 квітня 2010 року в Києві, обговорили актуальні проблеми розвитку юридичної та безпекової науки України, приділивши особливу увагу методологічним проблемам теорії держави та права, адміністративного та кримінально-процесуального права.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь науковці вищих навчальних закладів освіти, а також, експерти державних установ та неурядових організацій, здобувачі та студенти.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Учасники міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася 27 квітня 2007 року в Києві, обговорили актуальні проблеми забезпечення національної і міжнародної безпеки, приділивши особливу увагу методологічним проблемам національної безпеки, інформаційної безпеки та безпеки освіти. Чільне місце посіли питання забезпечення економічної безпеки як важливої складової національної і міжнародної безпеки.

Для повноекранної версії натисніть на зображення


Учасники науково-практичної конференції, що відбулася 6 грудня 2005 року в Києві, обговорили актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України, приділивши особливу увагу методологічним проблемам національної безпеки, інформаційної безпеки та  безпеки освіти. Чільне місце посіли питання формування та практичного застосування сил національної безпеки, організації недержавної системи безпеки.

Для повноекранної версії натисніть на зображення