Авторам

Анонс

Серія „Студент ХХІ століття” заснована родиною Ліпканів у 2005 році і видається офіційно зареєстрованим суб’єктом видавничої справи ФОП Ліпкан О.С. Основне призначення даної серії — забезпечити українських студентів сучасними та якісними знаннями.

Відмінна риса книжкової продукції даної серії:

 • відповідність сучасним вимогам освіти;
 • врахування міжнародних стандартів освіти на противагу потуранню;
 • лаконічність — студент отримує компактний виклад матеріалу курсу;
 • інформативність — матеріал містить необхідну і достатню інформацію саме для студента;
 • якість — авторами даної серії є кваліфіковані науково-педагогічні кадри, що мають ступінь не нижче за кандидата наук і відповідний стаж викладацької діяльності;
 • інтегративність — при написанні даних посібників синтезуються думки провідних вчених у тій чи іншій галузі;
 • сучасність — книжкова продукція даної серії написана нинішнім поколінням молодих вчених мовою, зрозумілою для сучасної молоді;
 • адекватна ціна книжкова продукція даної серії виграє за рахунок найкращого співвідношення ціна – якість. Студент сплачує за реальні знання, а не за обсяг і розмір, які інколи штучно роздуваються через додавання нормативно-правової бази (що потребує твердої обкладинки для книжки і відповідного здорожчання).

Книжки даної серії — саме те, що потрібно студенту

у них лише те, що він має знати

Книжки даної серії не містять:

 • зайві обтяження науковими поглядами вчених, які є цікавими для обмеженого кола осіб;
 • аналіз дрібних питань, що мають вузько прикладне значення;
 • „розбавлення” матеріалу власними думками, котрі інколи носять суб’єктивний характер і не співвідносяться з загальноприйнятими поглядами в науковому світі;
 • додатків у вигляді нормативно-правових актів, які роблять книжку більшою за обсягом, а головне — дорожчою за ціною.

ви сплачуєте за знання, а не за думки автора посібника

ви отримуєте знання, а не додатки до них

Такий підхід дає змогу студенту ХХІ століття отримати, що йому потрібно:

компактний, стислий виклад, який дозволяє в найкоротші терміни оволодіти базовими знаннями з будь-якої галузі наук.

У даній серії вже вийшли друком наступні книги, які можна придбати як у роздрібній торгівлі, так і замовити на сайті www.book.market-ua.com.

Братель О. Г., Пилипенко С. А. Цивільне право України : посібник для підготовки до іспитів. — К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. — 256 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Діордіца І. В. Кримінальне право України : посібник для підготовки до іспитів. — К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Столбовий В. М. Адміністративне право України : посібник для підготовки до іспитів. ? К.: ФОП Ліпкан О. С., 2010. ? 160 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Митне право України : посібник для підготовки до іспитів. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. — 128 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”).
Фінансове право України : посібник для підготовки до іспитів. — К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. — 160 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Кримінальний процес України : посібник для підготовки до іспитів. ? К. : ФОП Ліпкан О.С., 2010. ? 200 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Пендюра М. М. Теорія держави і права : посібник для підготовки до іспитів. ? К.: Текст, 2008. ? 192 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”) Правова статистика : посібник для підготовки до іспитів. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. — 272 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”)
Актуальні проблеми теорії держави та права : [навчальний посібник] ; за заг. ред. Є.О. Гіди. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. — 322 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Вступ до правоохоронної діяльності : навч. посібник. — К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 200 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Теорія держави та права : [підручник] ; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К. : ФОП О. С. Ліпкан,

2011. – 576 с.

Основи правознавства : навч. посібник (для підготовки абітурієнтів до вступних випробувань ; за заг. ред. Є.О. Гіди; – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 184 с.
Кузнєцов В.В., Савченко А.В.

Кримінальне право України : посібник для підготовки до державних екзаменів. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. —

184 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”).

Основи техніки швидкісної стрільби з пістолета для працівників орга-

нів внутрішніх справ: навч.-метод. посіб. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. – 112 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”).

Кофанов А.В., Кофанова О.С.

Криміналістика: посібник для підготовки до іспитів. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. — 248 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”)

Буличева Н. А. , Пивовар Ю. І. Господарське право : посібник для підготовки до іспитів. — К. : О. С. Ліпкан, 2010. — 180 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”).
Осауленко О.В, Осауленко А.О. Історія вчень про державу і право : посібник для підготовки до іспитів. ? К.: ФОП Ліпкан О. С., 2010. ? 256 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”). Гіда Є. О.

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України : навч. посіб. / Є.О. Гіда. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. – 120 с.

Тюріна О. В.

Основи права Європейського Союзу : навчальний посібник. ? К.: ФОП Ліпкан О. С., 2012. ? 100 с. — (Серія „Студент ХХІ століття”).

Гіда Є. О.

Деонтологічні засади забезпечення прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції у сфері правопорядку : [монографія]. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. – 416 с.

У 2012-2013 роках заплановано до видання:

 • Адміністративний процес України : Посібник для підготовки до іспитів. — К., 2012.
 • Міжнародне право: Посібник для підготовки до іспитів. — К., 2012.
 • Трудове право Україно: Посібник для підготовки до іспитів. — К., 2012.
 • Сімейне право України: Посібник для підготовки до іспитів. — К., 2012.
 • Цивільний процес України: Посібник для підготовки до іспитів. — К., 2012.

Із питань попереднього замовлення книг звертайтесь за телефоном:

+38 099 313.65.81, email:book@market-ua.com.

Придбати книжки після їх фактичного виходу можна як у роздрібній торгівлі, так і замовити на сайті www.book.market-ua.com. При попередньому замовленні і оплаті, а також оптових закупівлях (від 100 одиниць) надаються знижки.

Усі Ваші запитання і побажання щодо співробітництва просимо надсилати на електронну адресу видавництва: academic@ukr.net.