Публікації

НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю — пріоритетний напрям забезпечення національної безпеки України

ОСНОВИ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬНЕ ПРАВО ЯК АТРИБУТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВА

Global security system vs Global terrorism

Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю — пріоритетний напрям забезпечення національної безпеки України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗПЕКОВОГО ОМБУДСМАНА В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ БІЛОЇ КНИГИ